Archiwa kategorii: postępowanie nieprocesowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Może więc to stwarzać wątpliwości co do kręgu osób, które stały się spadkobiercami. W celu więc uniknięcia wątpliwości należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Interes, o którym mowa, posiadają natomiast wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków, jakie związane są z wydaniem przez postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez w postanowieniu wymienione. Sądem wyłącznie właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Czytaj dalej Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku