Wszystkie wpisy, których autorem jest Wojciech Luty

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w aspekcie prowadzenia sporów sądowych i opracowywania strategii procesowych. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Do jakiego sądu należy złożyć pozew?

Odpowiedź na pytanie "do jakiego sądu złożyć pozew?" nie sprowadza się do jednego zdania. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pozew, aby nie został zwrócony/odrzucony, może być złożony do dowolnego sądu. Jeżeli nawet wybierzemy niewłaściwy sąd, to co najwyżej sprawa zostanie przekazana do sądu właściwego. Aby jednak wyjaśnić dlaczego są sądy właściwe i niewłaściwe, czy też jakie skutki i kiedy rodzi wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego, niezbędne jest wyjaśnienie, czym w ogóle jest właściwość sądu.

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. Dla naszych rozważań mniej istotna jest tzw. właściwość funkcjonalna. Właściwość rzeczowa określa, który z sądów – rejonowy czy okręgowy – jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Domyślnie będzie to sąd rejonowy z wyjątkami określonymi w art. 17 k.p.c. oraz w przepisach szczególnych.

Jeżeli zaś chcemy ustalić, w którym mieście położony jest sąd, do którego należy złożyć pozew, należy odwołać się do przepisów regulujących właściwość miejscową. Przepisy te z kolei przewidują właściwość ogólną, przemienną i wyłączną. Oznacza to, że obowiązują pewne ogólne zasady, według których pozew wnosi się do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (ewentualnie miejsce pobytu, gdy pozwany nie ma miejsca zamieszkania). Jeżeli chodzi o osoby prawne właściwym będzie sąd miejsca ich siedziby.

Czytaj dalej Do jakiego sądu należy złożyć pozew?

Rozwód z winy czy bez?

Jeżeli jeden z małżonków decyduje się wystąpić z pozwem rozwodowym, to musi pamiętać, że jedną z głównych kwestii rozstrzyganych przez sąd jest ustalenie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Pojawia się więc pytanie, czy wnosić o "rozwód z winy czy bez winy" współmałżonka? Możliwe są w zasadzie trzy rozstrzygnięcia: przyjęcie, że winę ponosi jeden z małżonków, oboje lub też, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Co istotne, sąd może zaniechać orzekania o winie, jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek w tym zakresie.

Rozwody Kraków Adwokat

Czytaj dalej Rozwód z winy czy bez?

Dlaczego stworzyliśmy blog o procesie cywilnym?

Witamy na naszym nowym blogu! Blog stworzyliśmy z myślą o wszystkich osobach, których ciekawi to, jak wyglądają sprawy w sądzie, czym w zasadzie zajmują się prawnicy, ale też dla tych, którzy chcą dowiedzieć się praktycznych informacji o procesie cywilnym. Wiele osób myśli, że sprawy sądowe wyglądają podobnie, jak w popularnych programach lub serialach telewizyjnych, a adwokaci prowadzą sielankowe życie. Niestety w rzeczywistości nie wygląda to tak kolorowo: procesy ciągną się latami, bardzo rzadko kończą się na pierwszej rozprawie, wymagają wielu godzin pracy i jeszcze więcej godzin stresu. Sądy pilnują dyscypliny (nie, nie można się kłócić i wyzywać), a publiczność na sali sądowej tworzą co najwyżej praktykanci.

Czytaj dalej Dlaczego stworzyliśmy blog o procesie cywilnym?